Informacja o wyborze dostawcy – zakup mikroskopu pomiarowego z opcją filmowania pola roboczego

W dniu 13.08.2020 roku Zamawiający dokonał oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2020 r. dotyczące: “Zakupu mikroskopu z opcją filmowania pola roboczego ” w związku z realizacją projektu pt. “Drukarka do wydruków próbnych na podłożach nakładowych dla przemysłu opakowaniowego.” dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,  działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem informujemy, że została wybrana oferta firmy:

Techrebal Giordano Mancinelli
Wilczyce 182
34-643 Wilczyce

Menu