Informacja o wyborze dostawcy – zakup (zlecenie produkcji) mechanizmów drukujących

W dniu 13.08.2020 roku Zamawiający dokonał oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2020 r. dotyczące: “Zakupu (zlecenia produkcji) mechanizmów drukujących” w związku z realizacją projektu pt. “Drukarka do wydruków próbnych na podłożach nakładowych dla przemysłu opakowaniowego.” dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,  działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem informujemy, że zostały wybrane oferty firm:

IJK Serwis Izabela Karolczak ul. Kwiatkowskiego 12 lok. 46, 03-984 Warszawa

oraz

YUCAI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD, INTERSECTION OF XISIHUAN ROAD AND G30, ZHENGZHOU

 

Menu