Informacja o wyborze dostawcy – zakup (zlecenie produkcji) systemu podgrzewania materiału

W dniu 31.08.2020 roku Zamawiający dokonał oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2020 r. dotyczące: “Zakupu (zlecenia produkcji) systemu podgrzewania materiału w drukarce cyfrowej” w związku z realizacją projektu pt. “Drukarka do wydruków próbnych na podłożach nakładowych dla przemysłu opakowaniowego.” dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,  działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem informujemy, że zostały wybrane oferty firm:

  • ECS&MP Engineering Concept Solutions & Mechanical Projects Tomasz Dzienis
    ul. Gromadzka 4/16, 15‑769 Białystok
  •  IJK Serwis Izabela Karolczak, 03-984 Warszawa, Kwiatkowskiego 12/46

 

Menu