Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania proofingowego

Logo programu

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania proofingowego do sterowania drukarką cyfrową – 2 licencje.

Oprogramowanie..

W związku z realizacją projektu pt. “Drukarka do wydruków próbnych na podłożach nakładowych dla przemysłu opakowaniowego.” dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Firma planuje zakup oprogramowania proofingowego do sterowania drukarką cyfrową – 2 licencje.

o parametrach nie niższych niż:

Wymagania ogólne:

Oprogramowanie ripujące dedykowane do systemów odbitek próbnych (proofingu cyfrowego)

– systemem colour management (możliwość kalibracji CMYK, multicolors, spot colors)

– system do kontroli kalibracji i certyfikacji odbitek próbnych

– możliwość symulowania druku z rastrem

Wymagania systemowe:

Systemy operacyjne: WIndows 7/8/10, MacOS (10.8 lub wyższa), Linux

Formaty plików wejściowych:

– obsługiwane formaty plików: HTML, JPEG, PDF, PDF w/Spots, PSD, Photoshop EPS, PNG, PPM, PS, Scitex CT, BMG oraz TIFF

– formaty plików wstępnie zrastrowanych: CtP RIP, 1-bit TIFF

Formaty plików wyjściowych:

– plik *.prn zgodny ze specyfikacją przekazaną przez zamawiającego

Wymagania dodatkowe:

Oferta powinna obejmować kompletne wdrożenie wraz z testami i walidacją oprogramowania przy współpracy z urządzeniami zamawiającego.

Kod CPV: 48100000-9 Przemysłowe, specyficzne pakiety oprogramowania

Termin wykonania zamówienia: 30.08.2020

Szczegółowe informacje: Przemysław Kida – tel. 691667801

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia: 12.08.2020 na adres mailowy: info@nanooprinters.eu

 

Menu