Zapytanie ofertowe na zakup (zlecenie produkcji) mechanizmów drukujących

Logo programu

Zapytanie ofertowe na zakup (zlecenie produkcji) mechanizmów drukujących – 4 sztuki.

Fabrycznie nowe części i podzespoły do produkcji.

W związku z realizacją projektu pt. “Drukarka do wydruków próbnych na podłożach nakładowych dla przemysłu opakowaniowego.” dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,  działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Firma planuje zakup (zlecenie produkcji) mechanizmów drukujących wg dokumentacji zamawiającego – 4 sztuka

o parametrach nie niższych niż:

Części składowe mechanizmu:

1. Mechanizm napędowy-moduł liniowy z napędem paskowym:

– roboczy zakres ruchu: do 2000mm

– maksymalna prędkość liniowa: 2m/s

– dokładność pozycjonowania: 0,1mm

– siła Fmax: nie niższa niż 200N

2. Elektronika sterująca mechanizmem drukującym obsługująca głowice drukujące o wielkości kropli do 5pl

– możliwość obsługi co najmniej 4 zestawów (4 kolory) głowic drukujących

– obsługa napędów osi X,Y,Z

– komunikacja z komputerem sterującym za pomocą złącza Ethernet

– możliwość druku z plików prn wg specyfikacji dostarczonej przez zamawiającego

3. Trzy komplety serwonapędów obsługiwanych przez elektronikę sterującą mechanizmem drukującym

– silniki o mocy nie niższej niż 180W

– parametry encoderów – nie mniej niż 3600 impulsów na obrót

Preferowanie użycie tych samych serwonapędów do obsługi wszystkich 3 osi urządzenia.

4. Głowice drukujące – 4 komplety głowic (CMYK) wraz z systemem ich mocowania

Wymagania dodatkowe:

  1. Oferta powinna obejmować kompletne wymagane wyposażenie dodatkowe takie jak: zasilacze, panele sterowania, elementy systemów bezpieczeństwa.
  2. Mechanizm napędowy (moduł liniowy) oraz system mocowania głowic powinien być wykonany wg dokumentacji przedstawionej przez zamawiającego.
  3. Oferowany system powinien być zintegrowany (zmontowany) w takim zakresie by można było na nim przeprowadzić testy pracy jednej osi roboczej.
  4. Przy wyborze preferowane będą systemy z dokumentacją i oprogramowaniem w języku polskim
  5. Oferta powinna obejmować koszt dostawy urządzenia oraz 24 miesięcznej gwarancji na części i podzespoły urządzenia

Kod CPV: 42000000 – Maszyny przemysłowe

Termin wykonania zamówienia: 15.09.2020 – zamawiający dopuszcza złożenie oferty i wykonanie we wskazanym terminie jednego, dwóch lub trzech urządzeń.

Szczegółowe informacje: Przemysław Kida – tel. 691667801

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia: 12.08.2020 na adres mailowy: info@nanooprinters.eu

Menu