Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia do przyspieszonych badań starzeniowych

Logo programu

Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia do przyspieszonych badań starzeniowych z lampą ksenonową – 1 sztuka.

Fabrycznie nowy środek trwały.

W związku z realizacją projektu pt. “Drukarka do wydruków próbnych na podłożach nakładowych dla przemysłu opakowaniowego.” dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,  działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Firma planuje zakup urządzenia do przyspieszonych badań starzeniowych z lampą ksenonową – 1 sztuka

o parametrach nie niższych niż:

Zakres stosowania:

  • Testy światłoodporności wydruków zgodne z normami: ISO 12040:1997 oraz ISO 4892-2:2016

Format roboczy

  • Obszar przeznaczony na badane próbki nie mniejszy niż 400cm.kw.

Wymagania dodatkowe:

  1. Oferta powinna obejmować kompletne wymagane wyposażenie dodatkowe takie jak: komputer sterujący, systemy wentylacji, chłodzenia itp. (jeśli wymagane)
  2. Przy wyborze preferowane będą systemy z dokumentacją i oprogramowaniem w języku polskim
  3. Oferta powinna obejmować koszt dostawy, instalacji i kalibracji urządzenia a także szkolenia obsługi.

Kod CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Link do zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257591

Szczegółowe informacje: Przemysław Kida – tel. 691667801

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia: 12.08.2020 na adres mailowy: info@nanooprinters.eu

Menu